Mortgage Homes & Prices

S/No. NAME OF SCHEME LOCATION TYPE HOME PRICE
1 Alhaja Adetoun Mustapha Estate Ijaiye, Ojokoro 3 bedroom flat 9,000,000.00
2 Hon. Olaitan Mustapha Estate Ijaiye, Ojokoro 3 bedroom flat 9,000,000.00
3 Chois Gardens Abijo 2 bedroom flat 9,750,000.00
4 Oko Oba Agege 2 bedroom flat 13,750,000.00
5 Mushin Scheme Mushin 1 bedroom flat 8,280,000.00

 
Back to Top